zatvorite prozor!

Poslovni uvjeti

1. Opće odredbe

2. Način sklapanja kupoprodajnog ugovora

3. Prava i obveze prodavatelja

4. Prava i obveze kupca

5. Uvjeti isporuke i plaćanje

6. Kupoprodajna cijena

7. Stupanje u posjed i prelazak rizika štete na robi

8. Pravila za reklamaciju (odgovornost za nedostatke, jamstvo, reklamacije)

Početak postupka reklamacije je ujedno dan potraživanja reklamacije. Reklamiranu robu je neophodno uručiti u sjedište prodavatelja, ako prodavatelj ili određena osoba ne odredi na drugi način (na primjer dopremiti robu do određene osobe).

9. Osobni podaci i zaštita istih

10. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora

11. Završne odredbe

Bratislava, dana 31.07.2017.